English     Vietnamese  
Liên hệ đặt phòng: +84 57 3 818 818
Gởi mail cho Chúng tôi: info@cendeluxehotel.com

Khuyến mãi

Siêu khuyến mãi - Có ăn sáng - Từ 57 USD++

Siêu khuyến mãi - Có ăn sáng

7th Nov 2013 - 31st Dec 2014Chi tiết